FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नौमूले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको बाह्रौ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०८०/०८१ !!

७९/८० 06/25/2023 - 16:41 PDF icon naumule_rm_dailekh_fy_2080_081_final-merged.pdf

नौमूले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको बाह्रौ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०/०८१ !!

७९/८० 06/25/2023 - 15:58 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०_०८१.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको दोस्रो गाउँसभाको दशौँ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७९/०८०!!

७९/८० 07/27/2022 - 16:50 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको दशौँ अधिवेसनमा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७९_०८०.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

७८/७९ 06/22/2022 - 22:54 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९_०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ. व. २०७८/०७९

७७/७८ 07/15/2021 - 11:57 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको ८ औं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक बजेट आ.व. २०७८_०७९.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

७७/७८ 07/14/2021 - 17:41 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७८_७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको छैठौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७/७८

७६/७७ 07/13/2020 - 14:52 PDF icon नौमूले गा पा को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७_७८.pdf

नौमूले गाउँपालिकाको आ व २०७७/०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

७६/७७ 07/03/2020 - 11:33 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको आ व २०७७_७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको चौथौं गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७६/७७

७६/७७ 01/08/2020 - 13:05 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट आ व २०७६_७७.pdf

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको तेस्रो गाउँसभामा प्रस्तुत बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७५/७६

७५/७६ 08/21/2018 - 01:55 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट आ व २०७५_७६.pdf

Pages