FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिकाको स्वत: प्रकाशन २०८० !! ८०/८१ 11/06/2023 - 12:56 PDF icon स्वतःप्रकाशन .pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ८ ७९/८० 07/26/2023 - 14:28 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ७ ७९/८० 07/26/2023 - 14:28 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ७.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ६ ७९/८० 07/26/2023 - 14:27 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ६.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ५ ७९/८० 07/26/2023 - 14:22 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ५.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ४ ७९/८० 07/26/2023 - 14:21 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ४.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ३ ७९/८० 07/26/2023 - 14:17 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा ३.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा २ ७९/८० 07/26/2023 - 14:16 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा २.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा १ ७९/८० 07/26/2023 - 14:15 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम_कक्षा १.pdf
स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना !! ७८/७९ 05/25/2022 - 13:05 PDF icon HE&DPRP 2078_Naumule RM_Dailekh_स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना.pdf

Pages