FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ-नगर-उप-महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचना र तेरिज ७७/७८ 02/24/2021 - 18:40 PDF icon गाउँ-नगर-उप-महानगरको दरबन्दी संरचना र तेरिज.pdf
गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज ७७/७८ 02/24/2021 - 18:39 PDF icon गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज.pdf
भ्रमण प्रतिबेदन ७७/७८ 02/23/2021 - 10:20 PDF icon भ्रमण प्रतिबेदन_sample.pdf
भ्रमण बिल ७७/७८ 02/23/2021 - 10:19 PDF icon भ्रमण बिल_sample.pdf
भ्रमण आदेश ७७/७८ 02/23/2021 - 10:16 PDF icon भ्रमण आदेश_sample.pdf
सम्पति बिवरण फारम ७५/७६ 09/21/2018 - 11:43 PDF icon सम्पति_बिवरण_फारम.pdf
बसाई सराईको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:08 PDF icon बसाई_सराईको_सूचना_फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:07 PDF icon विवाहको_सूचना_फारम.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:05 PDF icon मृत्युको_सूचना_फारम.pdf
जन्मको सूचना फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 22:03 PDF icon जन्मको _सूचना_फारम.pdf