FAQs Complain Problems

७९/८०

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!

सेवा करारमा जनशक्ति पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ||