FAQs Complain Problems

७९/८०

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

अत्यावश्यक औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!