FAQs Complain Problems

७८/७९

कार्यालय प्रयोजनको लागि घरभाडा लिने सम्बन्धी सात दिने सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना मिति २०७९/०३/२९) !!

स्वयंसेवी गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!