FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालूतर्फ २०७५ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी !! ७५/७६ चैत्र व्यय 04/29/2019 - 15:11 PDF icon २०७५ साल चैत्र महिनाको वित्तीय समानीकरण चालूतर्फ खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको पुँजीगत वित्तीय समानीकरणतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 13:28 PDF icon पुँजीगत वित्तीय समानीकरणतर्फ २०७५ फागुनको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 13:20 PDF icon वित्तीय समानीकरण चालुतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सामाजिक सुरक्षा तर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 12:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षातर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको सशर्त अनुदान चालुतर्फ २०७५ फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 04/11/2019 - 12:19 PDF icon सशर्त_अनुदान_चालु_तर्फ_२०७५_फागुन_महिनाको_खर्चको_फाँटवारी.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ कातिक महिनाको खर्चको बिवरण ७५/७६ कार्तिक व्यय 12/27/2018 - 15:49 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ कातिक महिनाको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असोज महिनाको खर्चको बिवरण ७५/७६ असोज व्यय 12/27/2018 - 15:42 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको २०७५ असोज महिनाको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विपद व्यवस्थापन कोष २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:37 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको विपद व्यवस्थापन कोष २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको LGCDP २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:34 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको LGCDP २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको MSNP (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना) २०७५ असारको खर्चको बिवरण ७४/७५ असार व्यय 12/27/2018 - 15:33 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको MSNP (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना) २०७५ असारको खर्चको बिवरण.pdf

Pages