FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौमूले गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 02/18/2022 - 08:04 PDF icon नौमूले गा.पा.को उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/11/2021 - 12:28 PDF icon नौमूले गाउँपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
नौमूले गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 07/11/2021 - 12:13 PDF icon नौमूले गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि, २०७७.pdf
स्थानीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यबिधी, २०७७ ७६/७७ 07/11/2021 - 11:43 PDF icon स्थानीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यबिधी, २०७७.pdf
सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यबिधि, २०७८ ७७/७८ 07/11/2021 - 11:02 PDF icon सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यबिधि, २०७८.pdf
नौमूले गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 17:56 PDF icon नौमूले गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७७.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको बिनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/19/2018 - 20:19 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf
नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/19/2018 - 20:13 PDF icon नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
"घ" बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 08/29/2018 - 22:05 PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
नौमूले गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि कानून २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 23:00 PDF icon नौमूले गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि कानून २०७४.pdf

Pages