FAQs Complain Problems

तपाईंलाई नौमूले गाउँपालिकाको website कस्तो लाग्यो?

धेरै राम्रो
55% (22 votes)
राम्रो
25% (10 votes)
ठिकै
20% (8 votes)
Total votes: 40