FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधि खरीद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

द्वारी झरना कृषि सडक निर्माण (ख) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

शिल कोटेसन संशोधन सम्बन्धी सूचना !!