FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्यानिटरी प्याड खरीदका लागि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना !!

Invitation of bids for Construction of ward no.5 ward office sabha hall !!

Invitation of bids for Construction of Dwari Vande Sanochamlaya Road !!

ट्रेक्टर खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

फोहोर व्यवस्थापन ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!