FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम !!

सूचना !! सूचना !! सूचना !!

दस्तावेज: 

जो जससंग सम्बन्ध राख्दछ !!

कार्यालय प्रयोजनका लागि घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना !!