FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!

नौमूले गाउँपालिकाका विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको बिवरण !!

अत्यन्त जरुरी सूचना !!