FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!

सेवा करारमा जनशक्ति पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ||

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!