FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखको जनप्रतिनिधिज्यूको सम्पर्क नं !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

स्यानिटरी प्याड खरीदका लागि सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना !!

सूचना !! सूचना !! सूचना !!!

दस्तावेज: 

शोक विज्ञप्ति !!

दस्तावेज: