FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौमूले गाउँपालिका दैलेखका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बरहरु

सिलबन्दी दरभाउपत्र प्राप्त भएको जानकारी सम्बन्धमा

सब इन्जिनियर, राजश्व संकलक र कार्यालय सहयोगी सिफारिस गरिएको सूचना !!

पठनपाठन क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी सूचना !!

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!